Ina Ti

Mo’an Ipir Wodon Nora Du’a Koi Meni: Cerita Rakyat “Nau Noan” dari Tana Ai, Maumere, Flores, NTT

Nulun, noran mo’an ha naran Mo’an Ipir Wodon.  Mo’an ia tuan tana le Wodon. Rimu teri lau ne.

Nulun, noran mo’an ha naran Mo’an Ipir Wodon.  Mo’an ia tuan tana le Wodon. Rimu teri lau ne. [1]

Noran leron ha, Mo’an Ipir Wodon reta ili api gete golo. Ko, da’a rimu ha’e reta ili, api ena e’o noran. Wa’i ha, Mo’an  Ipir na rakan ruha. Da’a nimu ga’i pasak ruha, ruha ena plarinan reta Lodon Laden gahar. Nora leron, en ha Mo’an Ipir napasak walong ruha. Mo’an Ipir gita na’in ruha balong. Nimu bewe-bewe, ko, da’a e’o toma. Ko, toma nane orinwa noran du’a wa di baipare.

Mo’an Ipir Wodon mai pla e du’a ena beta, “Du’a, au gita ko e’on ruha wa ena?”

“A’u e’o ita le ruha ena plari emai.”

Du’a ia beta a’u e’o ita. Ko, ruha ena du’a ia sesule walune kelernora manu hama-hama. Leron ha da’a rua, Mo’an Ipir Wodon deri nora du’a ena. Du’a ia du’a helang naran Du’a Koi Meni. Rimu ruan teri da’a ti gai wir da’a Du’a Koi Meni di deri nora. Nora Du’a Koi Meni di deri nora.

Mo’an Ipir Wodon beta, “Ganu au bua na’in la’i, te plewur beli a’u. Ra’ik du’a, te ma tung le’u lau tahi lau ne bata dopar.”

Baca Juga “Mori Ndewa”: Wujud Tertinggi dalam Suku Rongga, Manggarai, Flores, NTT

Sawe Mo’an Ipir Wodon bano na te’a ga. Da’a reta-reta, Du’a Koi Meni heak na’in me du’a. Heak sawe, Du’a Koi Meni huk ba’a Mo’an Ipir Wodon tutur na’in. Nimu na dopo nora ata bi’an ewe natar ia ra tung le’u lau tahi. Rimu siap wi nora kabor lamin, kapa, rana nora tupat, rana weli nora lepa. Na’i weli nora oha-loni gu loka me ena wailune kata. Nora tutur beta, “ganu e’i ia nona ma tahi blino lalan woer talit lopa dagir wa’in karang lopa kaet reta alan.” Sawe rimu walong.

Alakan me ena blata nora da’a lau pulo. Gu ata ra ou ima ia gu toma me du’a ata na’i nan wailune glohok.

Da’a liwa rua, Du’a Koi Meni deri nora balong. Da’a bua na’in me la’i wa. Da’a me la’i ia tibo lamen, nimu depo nora ata ra pasak ni’i lau pulo. Da’a lau pulo, nimu gita me du’a wa deri nora maha, teri reta orin buwun.

Nimu balong, mai tutur Ina Ama nimun, “Ina a’un, Ama a’un, ami ma pasak ni’i lau nuhan. A’u ni’a nan me du’a wa. A’u sir golo.”

Dadi ina nora ama weta, “Mo’a, au sir ba’a ami depo poi.”

Mo'an Ipir Wodon
Penerimaan Siswa Baru SMP Yapenthom 2 Maumere Tahun Pelajaran 2021/2022.

Nimu deri-deri, lau nan balong. Lau nan na pasak ni’i da’a reta guman, rimu jajuk ba’a. Rimu mai nari wi ewe orin iya. Nimu gita walong me du’a ia deri nora maha nimun ewe ruang tamu. Nimu mai ro’o-ro’o, buhe neni wair dena hu’i neni ewe maha. Maha duru beli ewe me du’a ena. Nimu mai neni, me du’a ngarong.

“Ko deri senang-senang oti, tutur babong, raitan wi naran,” me du’a ia beta.

Baca Juga “Lawi Ana”: Tahapan dan Makna Upacara Adat Kelahiran Seorang Anak dalam Masyarakat Adat Masu – So’a Seroga, Ngada, Flores, NTT

Ia sawe du’a ena odo putar wair. Rimu rinu, gu ra hu’i. Walong tu’e da’a inga, gu rinu walong lau main.

Me la’i ena tutur walong e ina ama. Ina ama dor weta, “au ga’i ba’a te ami depo poi.” Da’a rimu siap ba’a bahar nora ngawun tena reti lau nuhan. Regang wi’in rimu ina ama wiri- wana. Mogar stuju wi’ir, iya gu weli ba’a bahar, bala, hoang. Ia gu lora me du’a ia lau main rimu mai teri ewe orin uma rimun.

Leron ha, dara gahu, rimu teri nariwin ewe olang wau. Me du’a ia odo to’u wi ala nimun. Teri-teri, me du’a ia utan lewan. Me la’i gita ewe me du’a le’ar nimun ia noran lahin won.

Me la’i pla, “Le’ar aun lahin won ewe apa da’a?”

Ia gu me du’a tutur beta, “a’u ewe nulun nora ina a’un deri ta’in loran nora a’u, sawe ama a’un na te’a ga. Ko nimu nora beta, “raik au bua la’i ia te plewur beli a’u. Ko, ra’ik du’a, te tung le lau tahi lau ne bata dopan.” Da’a reta-reta, ina a’un bua na’in te a’u ewe, ia gu nora ata ewe natar ia, ra tung le a’u lau tahi nora u’a adat ata likut a’u nora glohok. Tena wair ba bata dopan nora a’u da’a lau nuhan. Ia gu ama a’un na gou ima gu tomanan a’u. Ia gu piara le a’u da’a teri gete. Won ewe le’ar a’un ewe loning peli sukit nain ewe glohok ia, glesuk gu da’anan le’ar a’un da’a lahin. Ia gu, ina ama a’un obat le a’u da’a epan. Ia, gu won ena te au gita ewe.”

Baca Juga “Woe Sada”: Sunat sebagai Upacara Pendewasaan menurut Adat So’a Seroga, Ngada, Flores, NTT

Nora tutur ia, me la’i bego. Nimu huk ba’a inan nimun tutur, “Mo’a, au ewe nora winen ha. Ko, ama aun e’o senang. Nimu odo a’u tung le’u lau tahi.”

Ia gu, rimu ruan tani ba’a.

“Ita ruat ewe ko nara wine.”

Rimu ruan teri piara wi’in liwa ha da’a rua. Uran anin ewe Natar Wodon. Da’a tana di ga’i lemer. Da’a lewat le natar olang rimu teri. Rimu blau nian ga’i bitak ganu pigang, tana lalang ganu bara nian bemok, ganu kebo wuan tana klemur, ganu padu wuan daha.

Mo’an ewe natar powong nora gong. Rimu utun atur wi’in mogar pla pinan sawe-sawe toma rimu ruan. Dadi ata wewe le rimu ruan da’a le Larantuka. Teri-teri uran anin ewe nete ola. Ata sawe-sawe blau. Ata powong nora gong. Ata pla plina lora rimu ruan. Dadi, rimu u’a adat. Ata siap nora ahu anak. Ata ladi nora manu anak. U’a nora jata ojan. Mo’an adat tena upacara. Rimu teri jata wiri wana. Nora ba’a ahu anak nora manu anak horo reta wawo da’a reta wula wutu.

Nimu ata du’a te dadi Wunu. Nimu ata la’i dadi Noan. Jata ojan te dadi Jong Horon. Ahu anak te dadi Sulung Goak.

MENARI – Kelompok ekstra menari sedang melakukan latihan menari bersama dengan Instruktur Menari, Adam di halaman SMP Yapenthom 2 Maumere, Jumat (2/11). (timekstrajurnalistik)
MENARI – Kelompok ekstra menari sedang melakukan latihan menari bersama dengan Instruktur Menari, Adam di halaman SMP Yapenthom 2 Maumere, Jumat (2/11). (timekstrajurnalistik)

Terjemahan

Mo’an Ipir Wodon dan Du’a Koi Meni [2]

Pada zaman dahulu kala, ada seorang laki-laki bernama Moan Ipir Wodon. Laki-laki itu adalah tuan tanah di Wodon, daerah bagian timur Maumere. Dia tinggal di pesisir pantai.

Suatu hari, Mo’an Ipir Wodon melihat api yang besar di pegunungan. Lalu, dia pergi ke sana. Suatu kali, ia pergi berburu rusa. Rusa itu lari ke tempat yang agak sulit dijangkau. Beberapa hari kemudian, ia pergi berburu lagi. Ia melihat lagi rusa itu. Ia mengejarinya, tetapi tidak mendapatkannya. Ia hanya melihat sebuah gubuk. Di gubuk itu ada seorang perempuan yang sedang menumbuk padi.

Mo’an Ipir Wodon mendekati perempuan itu dan bertanya, “Mama, kamu lihat tidak seekor rusa?”

“Saya tidak melihat rusa itu.”

Perempuan itu mengatakan bahwa ia tidak melihat rusa. Namun, ia menyembunyikan rusa itu di dalam peti bersama ayam-ayamnya. Sampai dua tiga hari kemudian, Mo’an Ipir Wodon tinggal bersama dengan perempuan itu. Perempuan itu ternyata seorang kuntilanak bernama Koi Meni. Koi Meni sedang hamil.

Mo’an Ipir Wodon berkata, “Seandainya kamu melahirkan seorang anak laki-laki, saya akan merawatnya. Kalau seorang perempuan, buang dia ke tengah laut.”

Setelah itu, Mo’an Ipir Wodon pergi berdagang. Sampai suatu saat, Koi Meni melahirkan seorang anak perempuan. Setelah melahirkan, Koi Meni mengingat pesan Mo’an Ipir Wodon. Ia pergi memanggil masyarakat di kampungnya pergi mengantarnya ke laut. Mereka menyiapkan santan kelapa, benang, ketupat, dan lepa. Mereka memberi anak perempuan itu tikar bantal dan membaringkannya di dalam sebuah bakul. Mereka memberi pesan, “pergilah tanpa halangan apa pun.” Setelah itu, mereka pulang.

Anak tersebut dibawa ombak sampai ke Pulo. Kemudian ada orang yang pergi menangkap ikan melihat anak itu di dalam sebuah tempat dari anyaman serat pinang. 

Baca Juga “Enga Ka Nika Bato”: Ritus Pertunangan dan Pernikahan menurut Adat Masu, So’a, Bajawa, Flores, NTT

Dua tahun kemudian, Koi Meni hamil lagi. Ia melahirkan seorang anak lelaki. Sampai anak itu menjadi seorang pemuda, dia mengajak teman-temannya pergi berburu kelelawar di Pulo. Tetiba di Pulo, dia melihat seorang perempuan tinggal dengan seorang budak di atas bubungan rumah.

Pemuda itu kembali ke rumah dan memberitahu orang tuanya, “Bapa, Mama, kami pergi menembak kelelawar di Pulo. Saya melihat seorang gadis. Saya naksir sekali.”

Lalu, bapak dan mamanya berkata, “Anak, kalau kamu naksir gadis itu, kami ikut saja.”

Kemudian, pemuda itu pergi lagi ke sana. Hari mulai malam, mereka mengantuk. Mereka singgah di rumah gadis itu. Pemuda itu melihat lagi gadis itu dengan pembantunya di ruang tamu. Dia mendekat, pura-pura meminta air kepada pembantu gadis itu untuk mandi. Pembantu menunjuk ke arah gadis itu. Pemuda itu meminta, dan gadis itu mengabulkannya.

“Duduk senang-senang dulu, ngobrol dulu, saling kenal dulu,” kata gadis itu.

Setelah itu, gadis itu menyuruh pembantunya buat minum. Setelah minum, mereka pergi mandi. Mereka tidur sampai siang, lalu pulang kembali ke Wodon.

Pemuda itu menceritakan kembali tentang gadis itu kepada orang tuanya. Orang tuanya berkata, “Kami mau dan ikut saja.” Mereka mulai menyiapkan emas dan barang-barang yang lain untuk bawa ke Pulo. Mereka saling bertemu antarkeluarga. Mereka bersepakat untuk memberi belis seperti emas, gading, dan uang. Setelah itu, mereka bawa gadis itu ke Wodon untuk tinggal di rumah mereka.

Pada siang hari yang terik, mereka berteduh. Gadis itu meminta pemuda itu mencari kutu di kepalanya. Tidak lama kemudian, sarung gadis itu jatuh. Pemuda itu melihat bekas luka pada pinggul gadis itu.

Pemuda itu bertanya, “Sebenarnya, ada apa dengan luka di pinggulmu?”

Baca Juga Teater “Ina Tana Ekan”, Tragika Dialektis Riwayat Hidup Manusia

Gadis itu menjawab, “Semenjak mama mengandung saya, bapa pergi berdagang. Ia berpesan, “Seandainya kau melahirkan anak laki-laki, saya akan merawatnya. Tetapi, kalau perempuan, hantarlah dia ke tengah laut.” Ketika mama melahirkan saya, ia dan orang kampung di sini menghantar saya ke laut dengan upacara adat dan mereka mengisi saya ke dalam sebuah bakul. Saya terbawa arus sampai ke Pulo (Pemana, Perma’an, Kojadoi). Setelah itu, bapak asuh saya pergi mencari ikan dan menemukan saya. Dia membesarkan saya hingga dewasa. Bekas luka di pinggul saya ini karena alat tusuk bakul terlepas dan mengenai pinggul saya. Lalu, orang tua asuh saya mengobati luka saya sampai sembuh. Sehingga masih ada bekas luka yang kau lihat ini.”

Pemuda itu kaget mendengar cerita itu. Dia ingat kembali cerita ibunya, “Anak, sebenarnya kau punya seorang saudari. Tetapi, bapakmu tidak suka. Dia suruh saya untuk hantar saudarimu itu ke laut.”

Mereka menangis karena sedih.

“Padahal kita dua ini bersaudara.”

Baca Juga Memahami Pantun Orang Hewa

Mereka berdua hidup bersama selama satu sampai dua tahun. Hujan dan angin badai menimpa Kampung Wodon. Kampung itu hampir tenggelam. Air meluap dan melewati tempat tinggal mereka. Mereka takut tanah hancur berkeping-keping seperti piring, …, seperti lembeknya buah mengkudu dan seperti lembeknya buah pepaya.

Tua-tua adat di kampung membunyikan gong. Mereka berkumpul untuk mencari tahu semua warga dan akhirnya menemukan pemuda dan pemudi itu. Masyarakat mengusir mereka ke Larantuka. Tidak lama kemudian, terjadi hujan di mana-mana. Semua orang ketakutan. Mereka membunyikan gong. Mereka mencari tahu pemuda dan pemudi itu. Lalu, mereka membuat upacara adat. Mereka siapkan seekor anak anjing. Mereka juga bungkus dengan anak ayam. Dibuat juga alat tenun. Tetua adat membuat upacara adat. Pemuda dan pemudi itu duduk di sebelah kiri dan kanan alat tenun itu. Mereka membawa pula anak anjing dan anak ayam terbang sampai ke langit.

Gadis itu menjadi Wunu. Pemuda itu menjadi Noan. Alat tenun jadi pesawat terbang. Anak anjing menjadi Sulung Goak.


Catatan Kaki

[1] Ditulis berdasarkan cerita dari Bapak Rafael Raga (67) kepada Penulis di Iligetang, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Rabu, 17 Oktober 2017.

[2] Terjemahan bebas dikerjakan Penulis, Hironimus Hawa, dan Silvano Keo Bhaghi di SMP Yapenthom 2 Maumere, Rabu, 28 November 2018 – Kamis, 29 November 2018.

  • Cerita Rakyat, yang direncanakan terbit pada Majalah Don Thomas di SMP Yapenthom 2 Maumere pada 2018, ini diterbitkan di sini untuk kepentingan perawatan kebijaksanaan lokal penduduk asli di Flores, Nusa Tenggara Timur. Menerbitkan cerita-cerita rakyat di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu misi yang diemban oleh Media NTT Progresif dan Penerbit Hoga Poka Mediaprogresif.
Nulun, noran mo’an ha naran Mo’an Ipir Wodon. Mo’an ia tuan tana le Wodon. Rimu teri lau ne.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Artikel Serupa

Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

Pandemi, Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, dan Ajaran Sosial Gereja

Dalam penerapannya, konsep fleksibilitas pasar tenaga kerja sering menimbulkan ketidakadilan bagi kaum buruh. Dengan konsep ini, buruh selalu bekerja dalam kondisi yang sangat rentan karena seringkali mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas (tergantung pengusaha), jangka waktu kerja mereka menjadi lebih pendek, upah lebih rendah untuk jenis pekerjaan yang setara, mengalami pemerasan dari agen tenaga kerja, tidak ada tunjangan kerja, dan tidak diperbolehkan membentuk serikat tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan kaum buruh tidak memiliki posisi tawar terhadap perusahaan dan tidak ada pihak yang dapat membela kepentingan mereka.

Baca Selengkapnya »
Manggarai Timur

Tanjung Bendera, Kuasa Eksklusi, dan Perburuan Cuan: Membaca Kenyataan Pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur

Membaca kenyataan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini tidaklah begitu menggembirakan. Hampir setiap hari kita mendapati keluh kesah warga Matim di berbagai platform media social (Medsos). Misalnya, keluhan soal kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air minum bersih, akses listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sebagian besar belum terurus dengan baik. Ditambah angka pendapatan per/kapita yang relatif masih lemah, tidaklah mengherankan jika predikat kemiskinan ekstrem itu diterima Kabupaten Matim dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 44.630 jiwa.

Baca Selengkapnya »

Aborsi: Suara Seorang Ibu Rumah Tangga

Dari sekian banyaknya diskusi tentang humanitas, ada bagian yang sering disalahtafsirkan, yaitu persoalan tentang aborsi. Menurut Departement of Reproductive Health and Research WHO, 22 kasus aborsi terjadi pada 1.000 perempuan dengan usia rentan 15 – 49 tahun. Oleh sebab itu, di dalam tulisan ini, Penulis tertarik untuk mengungkapkan beberapa buah pikiran perihal aborsi. Latar belakang tulisan ini adalah keresahan Penulis terhadap kurangnya pemahaman masyarakat tentang aborsi.

Baca Selengkapnya »

Teori Produksi Ruang: Pengantar Singkat Filsafat Ruang Henri Lefebvre

Kehadiran teori produksi ruang didorong oleh pembacaan, pengkajian, dan penganalisisan yang panjang dan rumit di dalam teori Marxian. Salah satu persoalan serius yang begitu mendesak dalam perkembangan objek kajian teori Marxian ialah kebutuhan akan referensi keadilan ruang sosial. Kebutuhan tersebut didasarkan pada prinsip epistemologis dari filsafat, yakni pengetahuan kritis dan progresif yang khas pada konteks sosial manusia.

Baca Selengkapnya »