Kesetaraan Perempuan

Kesetaraan bagi Perempuan, Problematikanya, dan Ihwal Edukasi

Diskursus mengenai problematika kesetaraan kaum perempuan yang tak kunjung berakhir hingga dewasa ini tersebab oleh dua persolaan yang cukup fundamental. Pertama, dikotomi antara “res publica” (ruang publik) dan “res privatae” (ruang privat) sejak zaman Yunani kuno; kedua, kuatnya pengaruh budaya patriarkat yang merangsek masuk hingga ke pelbagai sendi kehidupan manusia.

Baca selengkapnya »